STK - Technická kontrola

Technická kontrola

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Aké doklady treba predložit na technickú kontrolu ?

 • osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu
 • kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo
 • CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)

Čo doporučujeme?

 • nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla,
 • kompletná autolekárnička (motolekárnička) - pozor na dobu expirácie,
 • kontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá, a spätné svetlá),
 • skontrolujte funkčnosť znižovania predných svetlometov,
 • kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 3 mm),
 • zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).

Kedy ísť na technickú kontrolu?

Typ vozidla Kategória Lehoty kontrol
malé motocykle >50cm3, max 35kW L3eA1 - L4eA1 každé 4 roky
prípojné vozidlá 750-3500kg O2, R2 každé 4 roky
cestné 4kolky do 125cm3 L6e každé 4 roky
ostatné motocykle L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e>125cm3, L7e - prvá STK po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla,

- potom každé dva roky od poslednej kontroly
osobné vozidlá do 9 miest, nákladné do 3,5 t M1, N1
Prípojné vozidlá max 3500kg na nápravu max 21000kg alebo viac ako 21000kg R3, R4
nákladné vozidlá a ich prípojné vozidlá N2, N3, O3, O4 raz ročne
autobusy M2, M3 raz ročne
autobusy staršie ako 8 rokov M3 raz za 6 mesiacov
traktory a ich prípojné vozidlá T, R prvá STK po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla, potom každé dva roky od poslednej kontroly
traktory a ich prípojné vozidlá (AUTOŠKOLA) raz ročne
motorové vozidlá autoškoly, taxislužby, plynárenskej poruchovej služby, sanitné vozidlá raz ročne

Často kladené otázky

 • technická kontrola pravidelná
 • technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách
 • technická kontrola zvláštna
 • technická kontrola administratívna
 • technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
 • technická kontrola na vydanie prepravného povolenia
 • opakovaná technická kontrola

brzdová sústava, riadenie, nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, rám a karoséria, osvetlenie a svetelná signalizácia, predpísaná a zvláštna výbava, ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, zaťaženie životného prostredia, identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

stupeň vyznačený písmenom „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie; vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a administratívnej, je:

 • Vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla
 • Osvedčenie o technickej kontrole*
 • Vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka*

* - platí za predpokladu, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je:

 • Protokol o technickej kontrole vozidla

Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov

Cenník technickej kontroly

Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Osobné motorové vozidlá (M1); nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h( L5e,L7e)
20.50
Motorové vozidlá na prepravu tovaru nad 3.5 t (N2,N3), autobusy (M2,M3), kolesové traktory nad 40 km/h. T5 37.00
Kolesové traktory (T1,T2,T3,T4) 30.00
Pracovné stroje Ps a traktory pásové C1,C2,C3,C4,C5 40.00
Zvláštna kontrola na vozidlá, (M1, N1) 20.50
Zvláštna kontrola čiastková, všetky kategórie 11.00
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1)
- s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom
29.00
Ľahké prípojné vozidlá do 0.75 t (O1), (R1) 10.50
Prípojné vozidlá 0.75 t – 3.5 t (O2),príp. voz. za traktory 1.5 t –3.5 t (R2) 15.50
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3.5(O3,O4,R3,R4 21.00
Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle (L1e,L3e,L4e), ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) 12.50
Dovoz M1,N1 B,D,R-KAT 35.00
Dovoz M1,N1,B D,R-KAT+LPG,CNG 43.00
Dovoz N2,N3,M2,M3 52.00
Dovoz O1 23.50
Dovoz O2 30.00
Dovoz O3,O4,R3,R4 35.50
Dovoz T 38.00
Dovoz L1e,L2e 24.00
Dovoz L3e,L4e,L5e,L6e,L7e 27.00

Technické kontroly opakované

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1),
benzín, nafta, Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h ( L5e, L7e)
6.00 / 3.50*
Motorové vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N2, N3); autobusy (M2, M3), kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) 8.50 / 6.00*
Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4, Ra3, Ra4) 10.0/ 5.00*
Motocykle (L1e, L3e, L4e) ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) 4.50/ 2.50*

Technické kontroly administratívne

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Administratívny poplatok - všetky kategórie 5.00
Administratívna kontrola na vydanie prepravného povolenia 6.00
Kontrola výrobných čísiel (Zvláštna kontrola skupiny 100) 5.00

Súvisiace služby

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky 3.50
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole 2.50
Simulácia zaťaženia vozidla 20.00
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 4.00

Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - CEMT ( III, IV,V)

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3) 95.00
Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4) 55.00

Objednajte si termín

Na vašu kontrolu vás radi príjmeme vo Vami vybranom čase.

Pripomeňte mi termín STK