Ochrana osobných údajov

Spoločnosť  STK – T.P.D.Control s.r.o. sa týmto vyhlásením zaväzuje chrániť a rešpektovať na súkromie svojich zákazníkov.

Tieto zásady obsahujú princípy, na základe ktorých zbierame a spracovávame všetky osobné údaje a aj iné údaje ktoré od  Vás získame v tzv. kontaktnej databáze

Na účely zákona o ochrane údajov č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako„ZoOÚ“) je prevádzkovateľom internetového portálu   www.tpdcontrol.sk, ktorý spracúva údaje, spoločnosť STK – T.P.D.Control s.r.o., IČO: 44 988 681, Považská 2, 940 02 Nové Zámky (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne v internej kontaktnej databáze. 

Používatelia, ktorí prostredníctvom portálu www.tpdcontrol.sk využívajú službu pripomenutia resp. notifikáciu termínu najbližšej technickej kontroly (TK) a/alebo emisnej kontroly (EK) potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov v príslušnom políčku tzn. zaškrtnutím - označením predmetného políčka predmetného formulára na  HYPERLINK "http://www.tpdcontrol.sk" www.tpdcontrol.sk poskytujú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle tohto vyhlásenia v plnom rozsahu.

Zozbierané údaje budú spracovávané výlučne pre marketingové účely prevádzkovateľa a budú  spracovávané ukladané a evidované v IT systémoch sídliacich v rámci EU resp. aj mimo tohto priestoru.

Používateľ zaškrtnutím predmetného tlačidla:

Prehlasuje, že je oboznámený o dôležitých informáciách a právach vyplývajúcich pre Užívateľa z právnych predpisov, najmä Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dáva súhlas prevádzkovateľovi na uchovávanie zozbieraných údajov po dobu minimálne 10 rokov

Berie na vedomie, že spoločnosť T.P.D.Control s.r.o. okrem notifikačných a prípadných informačných správ nebude posielať používateľovi žiadne nevyžiadané e-maily, ktoré by obsahovali žiadosti o ďalšie súkromné údaje. V prípade, že tzv. nevyžiadané správy používateľ dostane, zaväzuje sa s nimi pracovať mimoriadne opatrne

Berie na vedomie, že kedykoľvek v budúcnosti môže požiadať a výmaz jeho údajov z kontaktnej databázy kontaktovaním prevádzkovateľa telefonicky, písomne poštou resp. e-mailom na platné a aktuálne kontakty prevádzkovateľa uvedené na stránke www.tpdcontrol.sk v sekcii KONTAKT

Prehlasuje, že ak má menej ako 16 rokov, tak požiadal svojho zákonného zástupcu o súhlas so spracovaním osobných údajov.

Objednajte si termín

Na vašu kontrolu vás radi príjmeme vo Vami vybranom čase.

Pripomeňte mi termín STK