Cenník služieb

Aktuálne ceny Vám radi prezradíme na našom kontaktnom telefónnom čísle. 

Orientačný cenník technickej kontroly - platný od 1.7.2021

Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Osobné motorové vozidlá (M1); nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h( L5e,L7e)
36,00 €
Motorové vozidlá na prepravu tovaru nad 3.5 t (N2,N3), autobusy (M2,M3), kolesové traktory nad 40 km/h. T5 63,50 €
Kolesové traktory (T1,T2,T3,T4) 55,50 €
Pracovné stroje Ps a traktory pásové C1,C2,C3,C4,C5 60,00 €
Zvláštna kontrola na vozidlá, (M1, N1) 30,00 €
Zvláštna kontrola čiastková, všetky kategórie 22,00 €
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1)
- s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom
40,50 €
Prípojné vozidlá 0.75 t – 3.5 t (O2),príp. voz. za traktory 1.5 t –3.5 t (R2) 37,50 €
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3.5(O3,O4,R3,R4) 48,50 €
Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle (L1e,L3e,L4e), ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) 29,00 €
Dovoz M1,N1 B,D,R-KAT 49,00 €
Dovoz M1,N1,B D,R-KAT+LPG,CNG 52,50 €
Dovoz N2,N3,M2,M3 76,00 €
Dovoz O2 48,00 €
Dovoz O3,O4,R3,R4 56,00 €
Dovoz T 67,00 €
Dovoz L1e,L2e 43,00 €
Dovoz L3e,L4e,L5e,L6e,L7e 43,00 €

Technické kontroly opakované

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1),
benzín, nafta, Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h ( L5e, L7e)
28,50 / 18,50* €
Motorové vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N2, N3); autobusy (M2, M3), kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) 48,50 / 33,50* €
Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4, Ra3, Ra4) 33,50 / 23,50* €
Prípojné vozidlá (O2), prípojné vozidlá za traktory (R2) 28,50 / 16,50* €
Motocykle (L1e, L3e, L4e) ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) 23,50 / 16,50* €

Technické kontroly administratívne

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Administratívny poplatok - všetky kategórie 12,50 €
Administratívna kontrola na vydanie prepravného povolenia 17,50 €

Súvisiace služby

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky ---
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole 2,50 €
Simulácia zaťaženia vozidla 30,00 €
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 4,00 €

Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - CEMT ( III, IV,V)

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3) 118,50 €
Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4) 78,50 €

Orientačný cenník emisnej kontroly - platný od 1.7.2021

Emisné kontroly pravidelné a zvláštne

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom 39,00 / 22,50 €*
Motorové vozidlá všetkých kategórií s benzínovým motorom B-KAT, N-KAT 26,00 / 18,50 €*
Motorové vozidlá všetkých kategórií benzín - plyn B-KAT+N-KAT+Plyn 43,00 / 30,50 €*
Motorové vozidlá všetkých kategórií benzín - plyn R-KAT+Plyn, CNG, OBD 43,00 / 30,50 €*
Motorové vozidlá s benzínovým motorom so zdokonaleným emisným systémom R-KAT, R-KAT-OBD 39,00 / 22,50 €*
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3.5t (N2,N3), traktory T, autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 51,00 / 32,50 €*

Emisná kontrola administratívna

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií 12,50 €

Súvisiace služby

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky ---- €
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole 2,50 €
Vystavenie overenej kópie protokolu o emisnej kontrole 4,00 €

*Opakovaná, ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 0753 s výsledkom „nespôsobilé“

Orientačný cenník kontroly originality - platný od 1.7.2021

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Motocykle - L1, L2, L3 48,00 €
Motocykle - L4 – L7 67,00 €
Osobné motorové vozidlá - M1 77,00 €
Autobusy do 5000 kg - M2 101,00 €
Autobusy nad 5000 kg - M3 118,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg – N1 77,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 12000 kg – N2 98,00 €
Nákladné motorové vozidlá nad 12000 kg – N3 98,00 €
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 58,00 €
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 68,00 €
Traktory – T 113,00 €
Prípojné vozidlá za traktor – R 53,00 €
Vozidlá so symbolom „G“ + cena za základnú kategóriu 9,00 €
Pracovné stroje 113,00 €
Administratívna kontrola  - cena na vyžiadanie 45-110,00 €
Administratívna kontrola 01-02 35,00 €
Administratívna kontrola 03-04 35,00 €

Ceny kontrolných nálepiek

Nálepka Cena s DPH(20%) EUR
Kontrolná nálepka (vonk., vnút.) 1 ks 3,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – KO 6 ks 8,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS 3 ks 6,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – ND 1 ks 2,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka RFID 1 ks 2,00 €

K základnej cene jednotlivého vozidla je potrebné prirátať cenu za príslušné nálepky

Cenník za výkon KO - „skrátená kontrola“

(vozidlá vyrobené pred 1.1.1996, evidované v SR)

Kategória vozidiel Cena s DPH(20%) EUR
Motocykle – L1, L2 40,00 €
Motocykle – L3 - L7 55,00 €
Osobné motorové vozidlá – M1 64,00 €
Autobusy do 5000 kg – M2 98,00 €
Autobusy nad 5000 kg - M3 103,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg - N1 64,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 12000 kg - N2 85,00 €
Nákladné motorové vozidlá nad 12000 kg - N3 85,00 €
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 55,00 €
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 65,00 €
Traktory - T 105,00 €
Prípojné vozidlá za traktor - R 45,00 €
Pracovné stroje - Ps 105,00 €

Rezervujte si termín

Rýchlo, spoľahlivo a bez čakania. Jednoducho si objednajte voľný termín, ktorý Vám vyhovuje. Náš tím je Vám k dispozícii.

 
Rezervovať termín

Pripomenúť koniec platnosti TK/EK

Váš termín blížiacej sa kontroly starostlivo uchováme a v správnu chvíľu Vám ho pripomenieme.

 
Zadať pripomienku