Cenník služieb

Cenník technickej kontroly - cenník platný od 1.5.2019

Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Osobné motorové vozidlá (M1); nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h( L5e,L7e)
26,00 €
Motorové vozidlá na prepravu tovaru nad 3.5 t (N2,N3), autobusy (M2,M3), kolesové traktory nad 40 km/h. T5 42,00 €
Kolesové traktory (T1,T2,T3,T4) 35,00 €
Pracovné stroje Ps a traktory pásové C1,C2,C3,C4,C5 45,00 €
Zvláštna kontrola na vozidlá, (M1, N1) 25,50 €
Zvláštna kontrola čiastková, všetky kategórie 16,00 €
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1)
- s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom
34,00 €
Ľahké prípojné vozidlá do 0.75 t (O1), (R1) 15,50 €
Prípojné vozidlá 0.75 t – 3.5 t (O2),príp. voz. za traktory 1.5 t –3.5 t (R2) 20,50 €
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3.5(O3,O4,R3,R4 26,00 €
Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle (L1e,L3e,L4e), ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) 17,50€
Dovoz M1,N1 B,D,R-KAT 40,00 €
Dovoz M1,N1,B D,R-KAT+LPG,CNG 48,00 €
Dovoz N2,N3,M2,M3 57,00 €
Dovoz O1 28,50 €
Dovoz O2 35,00 €
Dovoz O3,O4,R3,R4 40,50 €
Dovoz T 43,00 €
Dovoz L1e,L2e 29,00 €
Dovoz L3e,L4e,L5e,L6e,L7e 32,00 €

Technické kontroly opakované

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1),
benzín, nafta, Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h ( L5e, L7e)
15,00 / 10,00 €
Motorové vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N2, N3); autobusy (M2, M3), kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) 14,00 / 8,00 €
Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4, Ra3, Ra4) 15,00/ 10,00 €
Motocykle (L1e, L3e, L4e) ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) 10,00/ 3,50 €

Technické kontroly administratívne

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Administratívny poplatok - všetky kategórie 7,00 €
Administratívna kontrola na vydanie prepravného povolenia 11,00 €
Kontrola výrobných čísiel (Zvláštna kontrola skupiny 100) 7,00 €

Súvisiace služby

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky 3,50 €
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole 2,50 €
Simulácia zaťaženia vozidla 25,00 €
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 4,00 €

Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - CEMT ( III, IV,V)

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3) 98,00 €
Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4) 58,00 €

Cenník emisnej kontroly - cenník platný od 1.5.2019

Emisné kontroly pravidelné a zvláštne

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom 27,00 / 12,00 €*
Motorové vozidlá všetkých kategórií s benzínovým motorom B-KAT, N-KAT 27,00 / 12,00 €*
Motorové vozidlá všetkých kategórií benzín - plyn B-KAT+N-KAT+Plyn 33,00 / 22,00 €*
Motorové vozidlá všetkých kategórií benzín - plyn R-KAT+Plyn, CNG, OBD 33,00 / 22,00 €*
Motorové vozidlá s benzínovým motorom so zdokonaleným emisným systémom R-KAT, R-KAT-OBD 27,00 / 12,00 €*
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3.5t (N2,N3), traktory T, autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 28,00 / 19,00 €*

Emisná kontrola administratívna

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií 7,00 €

Súvisiace služby

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky 3,50 €
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole 2,50 €
Vystavenie overenej kópie protokolu o emisnej kontrole 4,00 €

*Opakovaná, ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 0753 s výsledkom „nespôsobilé“

Cenník kontroly originality - cenník platný od 20.5.2019

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Motocykle - L1, L2, L3 40,00 €
Motocykle - L4 – L7 55,00 €
Osobné motorové vozidlá - M1 64,00 €
Autobusy do 5000 kg - M2 98,00 €
Autobusy nad 5000 kg - M3 103,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg – N1 64,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 12000 kg – N2 85,00 €
Nákladné motorové vozidlá nad 12000 kg – N3 85,00 €
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 55,00 €
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 65,00 €
Traktory – T 105,00 €
Prípojné vozidlá za traktor – R 45,00 €
Vozidlá so symbolom „G“ + cena za základnú kategóriu 8,00 €
Pracovné stroje 105,00 €
Administratívna kontrola R+M1-N3 35,00 €
Administratívna kontrola 01-02 30,00 €
Administratívna kontrola 03-04 35,00 €

Ceny kontrolných nálepiek

Nálepka Cena s DPH(20%) EUR
Kontrolná nálepka (vonk., vnút.) 1 ks 3,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – KO 6 ks 8,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS 3 ks 6,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – ND 1 ks 2,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka RFID 1 ks 2,00 €

K základnej cene jednotlivého vozidla je potrebné prirátať cenu za príslušné nálepky

Cenník za výkon KO - „skrátená kontrola“

(vozidlá vyrobené pred 1.1.1996, evidované v SR)

Kategória vozidiel Cena s DPH(20%) EUR
Motocykle – L1, L2 40,00 €
Motocykle – L3 - L7 55,00 €
Osobné motorové vozidlá – M1 64,00 €
Autobusy do 5000 kg – M2 98,00 €
Autobusy nad 5000 kg - M3 103,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg - N1 64,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 12000 kg - N2 85,00 €
Nákladné motorové vozidlá nad 12000 kg - N3 85,00 €
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 55,00 €
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 65,00 €
Traktory - T 105,00 €
Prípojné vozidlá za traktor - R 45,00 €
Pracovné stroje - Ps 105,00 €

Objednajte si termín

Na vašu kontrolu vás radi príjmeme vo Vami vybranom čase.

Pripomeňte mi termín STK